CIMAHER AŞISI

Cimaher

CIMAHER etken maddesi Nimotuzumab olan ve aynı zamanda çeşitli ülkelerdeTheraloc, TheraCIM, BIOMab isimleri ile satılan özellikle baş ve boyun kanserlerinde, yüksek dereceli astrositoma ve glioma türü tümörlerin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

İlaç Küba hükümeti tarafından Havana’da kanser araştırmaları yapmak üzere kurulann Center of Molecular Immunology– CIM (Moleküler Bağışıklıkbilimleri Merkezi) ve YM Biosciences firması tarafından geliştirilmiştir. İlaç henüz Türkiye’de sağlık bakanlığı tarafından onay almamıştır ve satılmamaktadır.
İlacın Küba dışında üretim lisansı Japonya‘da Daiichi-Sankyo, Avrupa‘da Alman Oncoscience AG şirketine, Güney Kore‘de Kuhnil Pharmaceutical, Hindistan‘da Biocon BioPharmaceuticals, Çin‘de BioTech Pharmaceutical, Pakistan’da Ferozsons Labs şirketine verilmiştir. İlaç ayrıca Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Meksika gibi Latin Amerika ülkelerinde satılmaktadır.

İlaç dünya genelinde çeşitli ülkelerde 4400′den fazla hastaya uygulanmıştır, Amerika ve Kanada’da ise 2.faz deneyleriyapılmaktadır. 2010 yılı sonunda bu ülkelerdeki klinik deneylerin tamamlanması öngörülmektedir. Amerika ve Kanada’da da henüz satışı yoktur.

Uygulama/Dozaj
İlaç sıvı şeklindedir ve damardan enjeksiyon yolu ile hastaya verilir. Yetişkin Glioblastoma hastalarında tavsiye edilen dozu 6 hafta boyunca haftada 1 kez uygulanmak üzere haftalık 200mgdır. İlaç 250 mililitrelik fizyolojik serum ile inceltilerek 30 dakika boyunca sürekli olarak damardan uygulanır.  Dozaj hastaya göre 400 miligrama kadar çıkarılabilir. Çocuklar için dozaj vücut yüzeyine göre hesaplanır. İlaç takip tedavisi için aynı şekilde 15 günde bir uygulanır.

İlaç her biri 50ml olan 4lük ampulleri içeren paketler halinde ve 6lık koliler (1 paketi 1 hafta) olarak satılmaktadır. Bir paketin yurtdışında sosyal güvenlik kapsamı dışındaki satış fiyatı 2000 dolar civarı olduğu bilinmektedir. Bu da 6 haftalık standard tedavi için maliyetin 12000 dolar civarı olması demektir.

Hasta Güvenliği

İlacın klinik deneyleri sırasında hastalara normal dozun 10 katı kadar uygulanmış ve herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmamıştır. İlaç genelde hastalar tarafından iyi tolere edilmektedir. İlacın kullanımı sırasında titreme, ateş, bulantı ve kusma, ağız kuruluğu, güçsüzlük ve magnezyum düşüklüğü görülebilmektedir. Çalışma Mekanizması
İlaç bir antikor tedavisidir. Yani ilacın çalışması kanserli hücrelerin belli bir özelliğinin tanınıp onların vücudun bağışıklık sistemi tarafından yok edilmesi mekanizmasına dayanır. Kanserli hücreler herhangi bir genetik bozukluk sonucu üremesi kontrolden çıkmış hücrelerdir. Bu hücreler üredikçe vücutta kitleler oluştururlar. Nimotuzumab kanserli hücrelerinkitle oluşturma özelliğini hedef alır. Şöyle ki: kanserli hücrelerin kitle oluşturabilmesi için herbir hücrenin bir diğerine yapışması gerekir. Bu da hücrelerde bulunan “epidermal büyüme faktörü” (EGFR) adı verilen gen sayesinde sağlanır. Araştırmalar kanserli hücrelerde bu genin aşırı olarak aktif halde olduğunu göstermiştir. Nimotuzumab  işte bu genlerin aktif olduğu hücreleri tanıyıp onlara bağlanır (işaretler). Bu da o hücreleri bağışıklık sisteminin hedefi haline gelmesini sağlar. Vücutta bulunan akyuvarlar bu işaretli hücreleri yutarak yokederler.

AB Onay Durumu ve Komplo Teorileri
Alman Oncoscience AG firması ilacın Avrupa Birliği ülkelerinde insan kullanımına açılması için Avrupa Birliği İlaç Ajansına başvurmuştur. Ancak firma 2008 yılında başvurusunu geri çekmiştir. Konu ile ilgili çeşitli komplo teorileri ve spekülasyonlar vardır. Örneğin emperyalist ülkelerin Küba gibi bir komünist ülkenin ürettiği mucizevi bir ilacı kendi politik başarısızlıkları olarak görüp engellemeye çalıştıkları veya büyük ilaç firmalarının kansere kendileri dışında çare bulunmasını engellemek için ilacı engelledikleri gibi teoriler öne sürülmektedir. Ancak Oncoscience AG ve AB ilaç ajansının birlikte yaptıkları basın bildirisinde, Oncoscience AG’nin  kendilerine verilen süre içerisinde başvuru dosyasında bildirilen eksiklikleri tamamlayamadıkları ve bu yüzden başvurularını geri çekmek zorunda kaldıkları belirtilmiştir. AB İlaç Ajansı geri çekme ile ilgili bir inceleme raporu hazırlamıştır ve bu rapora EMEA/H/C/931 referansi ile kurumun online dosya kütüphanesinden ulaşılabilmektedir. Rapor tüm bu komplo teorilerinin aksine Oncoscience AG firmasının başvurusu ile ilgili oldukça çarpıcı bazı noktaları gözönüne sermektedir. İlaç ajansı şirkete yazdığı mektupta başvuru dosyasında ciddi eksikliklerin oluşu ve (bilimsel) kalite düşüklüğü konusunda kaygılarını bildirmiştir. Dosyayı incelediklerinde klinik deneylerin gerekli standardlarda yapılmadığını gördüklerini, ciddi derecede eksik bilgilerin bulunduğunu bildirmişlerdir. Görünüşe göre Oncoscience şirketi kendi beceriksizliklerini veya hatalarını örtbas etmek için henüz başvuru başka bir nedenle red edilmeden geri çekmeyi yeğlemiş ve tam bir fiyaskoya yol açmışlardır. Özellikle raporun 19. sayfasında yer alan bazı ifadeler çok vahimdir. Klinik deneyler sırasında 43 hastadan 37sinde ciddi yan etkilergörüldüğü saptanmıştır. 30 hasta klinik deneylerin devam ettiği 1 yıl içinde ölmüş ancak Oncoscience firması ilacın uygulandığı 6 haftalık süreden sonra bir takip çalışması yapmamıştır. Bu da hastaların ölüm sebeplerinin ilaca herhangi bir şekilde bağlı olup olmadığının takip edilememesine yol açmıştır. Oysa herhangi bir ilacın klinik deneyi yapılırken ilaç kullanılmasa dahi hastalar uzun bir süre gözlem altına alır ve ilacın uzun vadedeki etkileri izlenir. Daha sonra şirket tarafından yapılan soruşturmalarda tüm vakalarda “ilgisiz” veya “ihtimal dışı” ölümler olduğu yolunda rapor verilmiştir. Şirket AB ilaç ajansına sunduğu raporlarda ölümlerin sebeplerinin ilaca veya tümöre bağlı olmayan diğer sebepler olduğunu bildirmiş ancak bu diğer sebeplerin ne olduğunu açıklamamışlardır. Oysa madem diğer sebepler oluştu bu diğer sebeplerin neler olduğu araştırılıp tatmin edici bir şekilde bilim kuruluna sunulmalıydı. Yine aynı raporun 19.sayfasında Oncoscience şirketi tarafından sunulan ham veriler ikinci kez incelendiğinde ilacın etkinliğiningeçmişe yönelik verilerle karşılaştırıldığında yeterli olmadığının görüldüğü ve ilacın verildiği hastaların yaşam sürelerinin diğer tedavilerdeki hastaların yaşam sürelerinden daha kısa olduğunun tespit edildiği bildiriliyor. Bu kadar ciddi endişelerin varolduğu bir dosyanın geri çekilmesi de şirket için en yerinde verilen karar olmaktadır. Çünkü yasal sürede dosyamızı tamamlayamadık demek bir bakıma, ilaç etkinliğini ispatlayacak yeterli kanıt olmadığından veya bilimsel yetersizlikten red edildi denilmesinden daha iyi bir sonuçtur. Arzu edenler raporun tamamını yukarıda verdiğimiz referans numarası ile ve aşağıdaki bağlantılardan temin edebilirler. Her zaman için bir bilgiye kaynağından ulaşmak ikinci, üçüncü ağızdan dinlemekten daha iyidir.

Ancak bu bilgileride yine kendi konteksti içerisinde değerlendirmekte yarar vardır. Yukarıdaki bilgiler ilacın etkinliği veya yan etkilerinden çok Alman Oncoscience AG firmasının AB ilaç komisyonunun endişelerine cevap verememesi ve bir bakıma klinik deneyleri beceriksizce idare ettiğinin bir kanıtı olarak değerlendirilebilir. Çünkü hali hazırda çeşitli ülkelerde klinik deneyler yapılmakta ve onlarda yukarıda belirtilen türden kaygılar bulunmamaktadır. Örneğin Hindistan’da 2004 yılında klinik deneyler başlatılmış ve hastalar en az 4 yıl boyunca takip edilmiştir.

Hindistan’da yapılan çalışmaların ara raporlarına göre Nimotuzumab standard kemoterapi ve radyoterapi ilebirleştirildiğinde hastalardaki istatiksel yaşam süresi %48 artırılmış ve ortalama 30 ay nüksüz sağkalım elde edildiği bildirilmiştir.